MENS, UEBERMENSCH, ANDROIDE: NIETZSCHE OVER DE MENS VAN DE 21STE EEUW

MENS, UEBERMENSCH, ANDROIDE: NIETZSCHE OVER DE MENS VAN DE 21STE EEUW

lezing Martine Prange/kunstenaarsgesprek Jenny Ymker en Stan Wannet 
04.09 2019

 

In de tentoonstelling ÜBER MENSCH te PARK worden werken getoond van kunstenaars die zich in hun werk bezig houden met thema's als het veranderend mensbeeld en de uitbreiding van het lichaam. Aanleiding voor deze expositie is het symposium Nietzsche and Humanity: Humanism, Posthumanism, Transhumanism, dat half september plaatsvindt op de Universiteit van Tilburg. In het kader van de tentoonstelling vindt er op woensdagavond 4 september een lezing van professor filosofie (Tilburg University) Martine Prange plaats, met als titel: Mens, Übermensch, Androïde: Nietzsche over de mens van de 21ste eeuw. Prange gaat tijdens de lezing met behulp van o.a. Friedrich Nietzsche’s filosofie de volgende vragen te lijf: Wie is de mens? Hoe veranderen wij onder invloed van de robotisering de samenleving? En kunnen robots 'menselijk' zijn?

Zoals filosofe Annemarieke Schepers tijdens de opening van ÜBER MENSCH al sprak: "De gevolgen van de aanwezigheid van intelligente machines en computers in onze eigen levens en onze samenleving kunnen we lang niet altijd overzien. Een reden tot doembeelden? Ik zie het niet zo somber in, technologie betekent in de eerste plaats een uitbreiding van onze ervaringen. Maar wat is dat dan eigenlijk: een 'Übermensch' of een 'Posthuman'? Het zijn begrippen die zich niet zo snel in een paar woorden laten vangen: voor een diepgaande analyse nodig ik u graag uit voor de lezing van Martine Prange over dit onderwerp".

> Door ziekte heeft Martine Prange moeten afzeggen. In plaats daarvan geeft Max van der Heijden een lezing over Nietzsche.

Aansluitend aan Prange’s lezing modereert kunstjournalist en adviseur Alex de Vries een tafelgesprek met twee van de deelnemende kunstenaars aan ÜBER MENSCH: Jenny Ymker en Stan Wannet.

Martine Prange (NL 1969)
Prange studeerde af aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en promoveerde in 2007 aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na haar promotie werkte ze als docente aan verschillende universiteiten. Vanaf 2012 was ze verbonden aan de Universiteit Leiden waar ze als onderzoekster en Universitair Docent werkte aan drie NWO gefinancierde projecten over Kant, Nietzsche en sport. Ze publiceerde in 2013 het boek Nietzsche, Wagner and Europe.

Stan Wannet (NL 1977)
Wannet richt zich in zijn werk op de intermediaire rol die de mens speelt – tussen dier en ding – als bezieler van de levenloze wereld met de nadruk op, en de voorliefde voor, al de absurdistische eigenaardigheden die ons maakt tot wat we zijn. Het dier, het dierlijke en het dier in onszelf spelen een prominente rol.

Jenny Ymker (NL 1969)
Ymker creëert vervreemdende werelden. Zij haalt haar inspiratie uit bijzondere plekken, situaties of gebeurtenissen. In al haar werken is ze haar eigen ‘model’ en plaatst zichzelf op die manier in een andere realiteit. Ze gebruikt fotografie om verhalen van nu te verbeelden. Met de gobelin-weeftechniek kan ze haar beelden omzetten naar wandtapijten. Onlangs maakte ze haar eerste videowerk dat nu ook bij PARK te zien is.

Alex de Vries (NL 1957)
In 1979 was De Vries medeoprichter van het hedendaagse kunstmagazine Metropolis M en van 1984 tot 1989 werkte hij in het Shaffy Theater in Amsterdam, waarna hij acht jaar als hoofd Communicatie aan de Hogeschool voor de Kunsten Arnhem optrad. Van 1997 tot 2001 was De Vries directeur van de kunstacademie in ’s Hertogenbosch en sindsdien is De Vries werkzaam als zelfstandig auteur, adviseur en curator bij bureau Stern / Den Hartog & De Vries te Den Haag.

Deze avond wordt georganiseerd door PARK i.s.m. Tilburg University’s departement Philosophy en Academic Forum. Voor meer informatie over het symposium Nietzsche and Humanity: Humanism, Posthumanism, Transhumanism dat plaatsvindt van 12 tot 14 september op de Universiteit van Tilburg, click hier

Datum: Woensdag 4 september 2019
Zaal open 19.30 uur
Aanvang 20.00 uur
Toegang € 5 (inclusief koffie en thee bij ontvangst), voor studenten gratis op vertoon van studentenpas.

 

In de media: