SUMMER RESIDENCY 2020

SUMMER RESIDENCY 2020

open oproep voor Zuid-Afrikaanse kunstenaars
deadline verlengd tot 21.04 2020

 

Ervan uitgaande dat de residency ondanks de coronacrisis toch doorgang kan vinden (eventueel wel verschoven zal moeten worden), velengen we de inschrijftermijn met drie weken.

Nederland worstelt met het internationale verleden, zoals blijkt uit de discussie over Zwarte Piet, open racisme op het voetbalveld, maar ook de opkomst van concepten zoals inclusie en diversiteit in het politieke debat.

Als kunstinitiatief PARK willen we bijdragen aan het zichtbaar maken van de complexe internationale Nederlandse geschiedenis en haar rol in de Diaspora door ons te concentreren op dit thema in onze komende Summer Residency. We willen graag een professionele beeldend kunstenaar uit Zuid-Afrika uitnodigen om in te zoomen op de complexe relatie tussen zijn/haar geboorteplaats en Nederland tijdens een verblijf van twee maanden in Tilburg.

Sinds 2017 organiseert PARK eenmaal per jaar een zomerresidentie. De monumentale PARK-ruimte van ongeveer 250 m2 wordt dan het atelier van een geselecteerde kunstenaar. De kunstenaar ontvangt een vergoeding en werkbudget en is gehuisvest vlakbij, elders in de stad. De periode eindigt met een openbare presentatie. Het werkproces van de kunstenaar wordt gedocumenteerd en later gepubliceerd via onze website en via een tweejaarlijks boek met alle PARK-projecten.

Achtergrond
In een tijd waarin legaal populisme de identiteit van zijn eigen volk voorop stelt, is het noodzakelijk om het historische perspectief te benadrukken. De wereldwijde drang naar expansie, imperialisme, oorlogen en uitbuiting zijn deels de oorzaak van migratiestromen, die hoog op de politieke agenda staan en door populisme en extreem extremisme als een schending van de eigen cultuur beschouwd worden.

De Nederlandse handelsgeest, die zich in 1602 manifesteert in 's werelds eerste multinational, de Dutch East India Company en de West India Company, die werd opgericht in 1621, droeg ook bij aan de bovengenoemde problemen; delen van West- en Zuid-Afrika, delen van Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, delen van Azië werden gekoloniseerd. De bekendste voorbeelden zijn de Antillen, Suriname, Sri Lanka, Indonesië, Nieuw-Guinea, Zuid-Afrika en last but not least New York. De Nederlandse slavenhandel begint in 1528. Rond 1700 werd Nederland een van de grootste transatlantische slavenhandelaren. Nederlands is nog steeds de officiële taal in Suriname en de Antillen. Afrikaans stamt af van het Nederlands. De Nederlandse bijdrage aan de Diaspora is niet klein.

Over PARK
PARK is een kunstinitiatief opgericht in 2013 door Rob Moonen. Op dit moment bestaat de PARK-werkgroep uit kunstenaars Linda Arts, René Korten, Rob Moonen en kunstcriticus Liza Voetman. Alle medewerkers hebben een uitgebreide internationale beroepspraktijk en hebben een uitgebreid netwerk op het gebied van beeldende kunst.

PARK richt zich op actuele ontwikkelingen binnen de hedendaagse kunst en op kunstenaars met gedegen ervaring en bewezen kwaliteit. Ruimte wordt geboden aan regionale collega's, maar ook aan kunstenaars die nationaal of internationaal opereren, juist om een positieve bijdrage te leveren aan de discussie over hedendaagse kunst. De werkgroep streeft ernaar PARK een belangrijke rol te laten spelen op nationaal niveau, maar bij elk project wordt nadrukkelijk gezocht naar een inhoudelijke band met de stad. De werkgroep van PARK is ervan overtuigd dat samenwerking met andere partijen de zichtbaarheid en functionaliteit van de plek zal verbeteren, maar ook dat de plek een waardevolle stimulans kan zijn voor de beeldende kunst in de stad en de regio.

PARK wil bijdragen aan de ontwikkeling van een gunstig productie- en locatieklimaat voor beeldend kunstenaars uit de regio door hen in contact te brengen met een nationaal en internationaal netwerk.

Elk jaar worden vijf tot zes projecten en een zomerresidentie gerealiseerd met, waar mogelijk, een bijpassend programma in de vorm van lezingen, kunstenaarsgesprekken, muziek en film.

Selectie
De werving van de betreffende kunstenaar vindt plaats via een openbare oproep op onze eigen website en op sociale media, maar ook via onze contactpersonen ter plaatse. De PARK-werkgroep maakt de definitieve keuze op basis van de voorstellen van de kunstenaars.

Tijdschema
Sluiting van aanvragen uitgesteld tot 21 april 2020
Eind april bekendmaking en uitnodiging geselecteerde kunstenaar
Werkperiode 8 juli - 6 september
Openbare presentatie 23 augustus - 6 september

Aanmelding
Deze oproep staat open voor professionele visuele Zuid-Afrikaanse kunstenaars die met hun werk - alle disciplines toegestaan - reageren op de historische relatie tussen Zuid-Afrika en Nederland. Houd hier rekening mee in uw projectvoorstel.

De aanvraag moet digitaal worden gedaan en kan worden verzonden in pdf (maximale bestandsgrootte 10 mb) naar air@park013.nl Geen losse afbeeldingen, teksten etc.
De digitale aanvraag (pdf) moet bestaan uit:
- actueel CV (max 1 A4)
- kopie van ID
- portfolio/documentatie van recent werk
- projectvoorstel en motivatie (max 1 A4)
- twee referentiebrieven op het gebied van professionele beeldende kunst

De deadline voor aanmelding is nu 21 april 2020. Aanvragen die niet aan bovenstaande voldoen, worden niet in behandeling genomen. Over de uitkomst wordt niet gecorrespondeerd.

Wat we bieden
Een werk- en presentatieruimte van 250 m² voor de periode van 8 juli t/m 6 september
Gratis huisvesting voor één persoon in het centrum van Tilburg van 8 juli t/m 6 september
Gratis internet
PARK draagt bij aan reiskosten, materiaalkosten, catering en honorarium, beperkt tot de werkperiode
Een korte presentatie aan het einde van de werkperiode

Let op
De uitgenodigde kunstenaar is volledig verantwoordelijk voor de noodzakelijke verzekeringen en visa om Nederland binnen te komen.