ANDREW CARTWRIGHT & GIJS VAN SCHIJNDEL

ANDREW CARTWRIGHT & GIJS VAN SCHIJNDEL

KOMMA #1 - poëtische briefwisseling
reactie op 'Question Mark'
23-24-26.02 2021

 

In het kader van Komma hebben Cartwright en Van Schijndel twee avonden (23 en 24 feb.) en een middag (26 feb.) doorgebracht bij de expositie Question Mark in PARK: 'We hebben ons laten inspireren door de werken om een eigen autonoom werk te kunnen maken naar aanleiding van de expositie waarin wij vrijelijk en ongestoord hebben kunnen rondhangen.

Wij zijn dichters en dus bedienen wij ons bij onze werken van het medium taal. Onder anderen geïnspireerd door één van de werken, waarbij een ketting is gebruikt en waarvan de grote mergelbrokken vrij makkelijk kunnen worden geïnterpreteerd als gebroken ketenen, hebben we het plan opgevat om een gezamenlijke tekst te produceren in de vorm van een keten van poëtische brieven aan elkaar. De brieven reageren op de expositie en op elkaar. Om de inspiratie van de expo ‘mee naar huis te nemen’ hebben we een soms bijna absurdistische associatieve formalistische deconstructie toegepast in zes categorieën welke als appendix aan de briefwisseling wordt toegevoegd.'

De vorm van het eindwerk ligt nog niet vast. Ze denken aan een publicatie, een live voordracht of audio-opnamen. Hierbij een work in progress van 4 brieven en een onaffe appendix: link